Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten-zowel schriftelijk als mondeling-met
Margot Verwaaijen Mindfulness, en op alle handelingen die daarmee verband houden.


Het begeleidingstraject zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een
goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen zullen
persoonlijke gegevens van het begeleide kind/jongere niet naar buiten worden gebracht, tenzij er instemming
is van de gezaghebbende ouders/verzorgers.


Margot Verwaaijen Mindfulness verplicht zich om zich naar beste weten in te spannen om tot het beste
resultaat te komen. Margot Verwaaijen Mindfulness is hierin verantwoordelijk voor het proces niet voor de
(gewenste) uitkomst.


Er zal aan ouders/verzorgers worden weergegeven wat er in de sessies is gedaan.


Na de afgesproken hoeveelheid sessies wordt het begeleidingsproces geëvalueerd en in onderling overleg
wordt een nieuw aantal sessies afgesproken of wordt het traject afgesloten. Met toestemming van
ouders/verzorgers kan er contact worden opgenomen met de school van het kind/jongere.


Alle geldende tarieven staan op de website. Het afgesproken tarief zal tijdens het lopende traject niet verhoogd
worden, ook al wijzigen de tarieven op de website.


Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos, deze vindt plaats in de praktijk.


Beide gezaghebbende ouders/verzorgers moeten akkoord gaan met de begeleiding van het kind/jongere. Bij
één gezaghebbende ouder/verzorger draagt deze er, indien mogelijk, zorg voor dat de andere ouder/verzorger
wordt geïnformeerd over de begeleiding. Bij de trainingen wordt daarnaast een kort kennismakingsformulier in
te vullen samen met het kind/jongere.


Als een afspraak niet door kan gaan moet dit tenminste 24 uur van tevoren doorgegeven worden. Dit kan via
mail of telefoon (er kan ingesproken worden). Als er minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd moet de
factuur voor de afspraak volledig betaald worden, uitgezonderd in gevallen van overmacht, zoals ziekte, dit in
onderling overleg.


Voorafgaand aan een training (8/10-weekse aandachttraining) wordt een factuur gestuurd die binnen 14 dagen
betaald dient te worden. Bij losse coaching/lessen wordt de factuur per sessie verstuurd en dient deze binnen
14 dagen betaald te zijn.


Mocht er ontevredenheid zijn over de dienstverlening twijfel dan niet om hierover contact met Margot
Verwaaijen Mindfulness op te nemen.


Deze algemene voorwaarden staan ook op www.margot-verwaaijen.nl